IoT Kundeværdi Sprint

Skab ny forretning ved at udveksle data med jeres produkter online (IoT)

Hvem er de personer, som jeres IoT løsning & data kan gøre en forskel for? Hvad er de stærkeste værditilbud, som I skal realisere først? Inddrag jeres team (og evt. jeres kunder) i at arbejde jer frem til de stærkeste værdipotentialer.

Vores IoT kundeværdi sprint er et afprøvet forløb, som hjælper jer med at blive skarpe på kundeværdi i alle led af jeres IoT løsning. Kick-Off workshoppen hjælper jer med at tænke “udefra ind” med fokus på de kommende IoT kunder og brugere. Det kommer til at styrke jeres forretning.

Hvad sker der i processen?

  1. Sammen kortlægger vi de relevante interessenter omkring jeres kommende IoT løsning – og vi prioriterer dem
  2. Vi idéudvikler på funktioner, der skaber konkret værdi for udvalgte interessenter
  3. Vi idéudvikler på funktioner, der skaber konkret værdi for udvalgte interessenter.
  4. Ud fra en IoT business case hjælper vi med at sætte udvikling og implementeringen på skinner

Sammen skaber vi værdi

Sammen arbejder vi med jeres IoT løsning ud fra et kunde- og brugerperspektiv.

En kick-off workshop skaber fælles ejerskab for indsatsen i jeres team

Vi skaber overblik over IoT værdipotentialer og prioriterer dem, der giver størst udbytte i starten

Den videre IoT implementering foregår målrettet med inddragelse af de kommende brugere.

Kontakt os

Vil du vide mere om jeres muligheder og vores IoT kundeværdi sprint, så kontakt Klaus Schroeder på tlf +45-2711 6036 eller via mail ks@user-planet.com.

”Kick-off workshoppen har været en rigtig god oplevelse. User-Planet var gode til at holde det simpelt, så vi ikke kom ud i for komplekse brugsscenarier. Det tror jeg vi havde brug for: Back to basic. Vi fik afklaret hvad der skaber værdi at fokusere på med vores IoT løsning på kort sigt”

Thomas V. Olesen
R&D Manager, DOL Sensor
iotforloeb2
Billede i Det vi kan 6
Nogle af vores kunder...