Fremtidens forretning skal være bæredygtig, og derfor tænker vi bæredygtighed ind i hvert eneste projekt som vi bidrager til. Tilgangen er operationel og effekterne skal kunne dokumenteres.

Bæredygtighed kan være at:

  • udtænke cirkulære principper omkring produktets tilblivelse, opdatering og bortskaffelse
  • minimere energiforbrug og CO2-udledning
  • fremme socialt bæredygtige løsninger
  • og meget mere …

FN’s verdensmål er vores pejlemærke i arbejdet med bæredygtighed. De mange delmål giver os inspiration til, hvilke konkrete forskelle jeres nye løsning kan bringe til verden. Det er godt for brugerne, for planeten, og det er godt for jeres forretning.

Brancher & vidensområder

Hjernerne bag User-Planet har har været vidt omkring i brugernes univers i mange år, og det har givet os indgående kendskab til en lang række verdener:

Mobilitet

Flere og flere mennesker og varer bevæger sig rundt på planeten. Trængsel i byerne, luftforurening, CO2-aftryk og et højt ressourceforbrug er konsekvenserne af mange af de nuværende mobilitetsløsninger. Det er vi med til at ændre på.

user-planet_det_smarte_hjem_telefon

Det smarte hjem

Smarte teknologier og produkter finder vej til vores hjem. Hos mange er højtalerne for længst forbundet til Wi-Fi på samme måde som dørlåsen, alarmen, termostater og de øvrige indeklimaprodukter. Nogle bruger stemmestyring hvor andre er mere tøvende. Vi kender til de forskellige brugertyper og indretter jeres løsning derefter.

user-planet_automatisering_robotter_lager

Automatisering og robotter

På tværs af industrier, fra produktion og landbrug til sundhed og omsorg, bliver fremtidens løsninger mere og mere intelligente og autonome. Co-robots hjælper i mange miljøer til at øge produktiviteten. Men skal robotten kunne tage over på det, de er gode til, er der ofte mennesker, som skal arbejde med.

user-planet_sundhed_omsorg_sygeplejerske

Sundhed & omsorg

Medicin og behandling har i mange lande primært været i hænderne på eksperter i offentligt regi. Den konstellation er under stor forandring. Sundheds- og omsorgsløsninger på det private marked er i vækst, og det forudsætter brugerdreven innovation og design, hvis det skal gøres sikkert og succesfuldt.

user-planet_forsynings_bygningsteknologi_indstallation

Forsyning og bygningsteknologi

Inden for forsyning og bygningsteknologi er der en rivende teknologisk udvikling i gang, hvor stort set alle komponenter i forsynings- og styringskæden kobles på internettet. Det åbner for besparelser, helt nye databaserede forretningsmodeller og for bæredygtig forretningsudvikling.

user-planet_landbrug_foedevarer_stald

Landbrug og fødevarer

Kvalitet, produktivitet, bæredygtighed, hygiejne samt avanceret teknologi i gennemtænkte forsyningskæder er ofte opskriften på succesfulde produkter og løsninger inden for landbrug og fødevarer. Men medarbejderne – de daglige brugere – er ofte ikke gearet til at håndtere de komplekse systemer. Vi udvikler brugervenlige løsninger, der er målrettet brugernes forudsætninger.