Landbrug og fødevarer

Vi har erfaring med inddragelse af landbrugets målgrupper, som ofte taler andre sprog. Sammen med jer udvikler vi selvforklarende, betjeningsvenlige og værdiskabende designløsninger og digitale brugerflader.

Det bæredygtige og brugervenlige landbrug

Arbejdsstyrken kan komme fra alle verdens lande, og den er sjældent højtuddannet. Det kræver gode og selvforklarende betjeningsløsninger, hvor skriftsproget ofte erstattes af enkle og klare ikoner, som er mere universelle og nemme at afkode og huske.

Den type udfordringer og løsninger har vi i User-Planet gode erfaringer med – både fra fødevareproduktion og landbrugsmaskiner. Og vi ved også, hvor stor betydning lave spildprocenter har i forhold til bæredygtighed og omkostningsøkonomi. Vi medbringer erfaringer med brugerinddragelse samt design af fysiske produkter og digitale brugerflader, når vi sammen med jer udvikler jeres betjeningsvenlige og værdiskabende løsning.

 

Vi arbejder også indenfor områder som:

user-planet_landbrug_foedevarer_mark
user-planet_landbrug_foedevarer_foerehus