Brugervenligheds Sprint

Brugervenlige løsninger er med til at udvikle jeres forretning

Der er sikkert forskellige holdninger i jeres organisation omkring brugervenligheden af jeres løsning. Vi hjælper jer med at samle trådene og at tage fat i de forbedringer, hvor brugerne vil opleve den største forskel.  

Hvad sker der i processen?

  1. Ved et arbejdsmøde med jer får vi samlet og prioriteret input fra forskellige dele af jeres organisation omkring brugernes udfordringer. Vi idéudvikler på funktionaliteter, der skaber konkret værdi for udvalgte interessenter
  2. Vi supplerer med en ekspert undersøgelse af jeres betjening ud fra en afprøvet test model. Efter behov supplerer vi med brugertests
  3. Vi laver en top 10 liste med prioriterede potentialer for at optimere brugervenligheden af jeres løsning
  4. Vi overdrager resultaterne ved et arbejdsmøde hvor vi lægger en plan for implementering

Sammen skaber vi værdi

Vores Brugervenligheds sprint er en afprøvet proces for hurtig og effektiv at komme til forbedringer, der gør en forskel for jeres brugere og jeres forretning. 

Brugervenligheden af jeres løsning er en vigtig konkurrenceparameter og den giver sig udslag i blandt andet salg, service og kundesupport. 

Men inddragelsen af forskellige dele af jeres organisation sikrer vi at der bliver ”medvind” ved implementering af forbedringerne.  

Kontakt os

Er du interesseret i at drøfte jeres muligheder og vores bidrag til jeres vækst-rejse? Så kontakt Klaus Schroeder på tlf +45-2711 6036 eller via mail ks@user-planet.com.

“Tak for en god workshop med jeres team. Der var en fin gennemgang af brugerstudierne og diskussion om, hvad vi kan forbedre. SÅ godt planlagt! Jeg syntes vi fik rigtigt meget ud af det og er allerede i gang med at definere forbedringsprojekter”

Christoffer Klærke
Sr. Manager HW/SW, Dynaudio
Billede i Det vi kan 8
Billede i Det vi kan 7
Nogle af vores kunder...