Verdensmål Sprint forløb

Få kick-startet jeres konkrete arbejde med Verdensmål potentialer

I har måske mødt krav om dokumentation af klimatal for jeres løsninger og forretning.

Men hvordan kan I gøre mere end bare at opfylde krav som andre stiller til jer – hvordan tager I det næste og gør bæredygtighed til en konkurrenceparamater der gør jer foretrukne for jeres brugere og kunder? Hér kan verdensmålene noget særligt, da de er anerkendte i hele verden.

Sammen hjælper vi jer med at skabe innovative bæredygtighedsindsatser, der gør en forskel for den grønne omstilling og som fremtidssikrer jeres forretning.

Hvad sker der i processen?

  1. Vi kick-starter processen med en teamworkshop med inspiration og idéudvikling af verdensmål potentialer, ud fra jeres løsninger og jeres kunders behov
  2. Vi prioriterer bæredygtighedsinitiativer mht. deres mulige effekt, værdi for kunderne og indsatsen for deres realisering. Vi udarbejder implementeringsscenarier.
  3. Evt. inddrager vi jeres kunder i evaluering og co-creation omkring initiativerne.
  4. Sammen udarbejder vi med jeres ansvarlige tovholdere en implementeringsplan for 2-3 prioriterede bæredygtighedsinitiativer, som matcher godt til jeres strategiske fokus.

Sammen skaber vi værdi

I sprint forløbet arbejder vi os frem til 2-3 verdensmål og konkrete bæredygtighedsindsatser hos jer.

Vi arbejder også med en plan for implementering af jeres arbejde frem mod målbare forskel, som I kan synliggøre i jeres markedsføring.

Verdensmålene er den referenceramme, som sætter de enkelte bæredygtighedsindsatser i et perspektiv, som bliver forstået verden over – af medarbejdere, leverandører, kunder og andre interessenter.

Derfor skaber vores Verdensmål sprint værdi når I vil finde jeres ”take” på at gøre en forskel for den grønne omstilling og jeres forretning.

Kontakt os

Er du interesseret i at drøfte jeres muligheder og vores bidrag til jeres vækst-rejse? Så kontakt Klaus Schroeder på tlf +45-2711 6036 eller via mail ks@user-planet.com.

”These workshops helped us be more creative and precise when it came to boiling down the complexity of what sustainability can be. It created a collaborative alignment and understanding of what potential we have in terms of the SDGs”

Kasper Tikær
Head of Product Development, Aeroguest
Billede i Det vi kan 5
verdensmaalforloeb3
Nogle af vores kunder...