Innovation:​

Vi er eksperter i agile og teambaserede innovationsmetoder, hvor vi inddrager jeres nuværende og kommende brugere tidligt i innovationsprocessen.

Værdiskabende og bæredygtig innovation

Tidlige prototyper af brugeroplevelsen ved nye løsninger kan være enormt simple og alligevel skabe en værdiful dialog med kommende brugere. Vi er eksperter i agile og teambaserede innovationsmetoder, hvor vi inddrager jeres nuværende og kommende brugere tidligt i innovationsprocessen. Det er med til at gøre, at løsningen rammer plet, når den kommer på markedet.

Vi har forskellige greb i værktøjskassen:

  • Designsprint forløb (1 dag, 2 dags, 5 dags)
  • Kunderejse-workshops
  • Konceptworkshops om fremtidens løsninger
  • Faciliteret idéudvikling i teams
  • Bæredygtighedssprint
  • Prototyper af brugeroplevelsen
  • Co-creation med kunder og brugere

Ved at gøre brugerne til aktive medspillere i udviklingen af nye løsninger, sikrer vi den størst mulige kundeværdi og -tilfredshed. Samtidig minimerer vi risikoen for, at jeres produkt fejler, og dyre udviklingstimer dermed er tabt.

Lad os skabe værdi for flest mulige af planetens brugere!
Kontakt os for at drøfte, hvordan værdiskabende og bæredygtig innovation kan booste jeres forretningspotentialer.
Ring eller send en besked med tidspunkter, der passer dig/jer, så ringer vi op.

Vi arbejder også indenfor områder som:

user-planet_innovation_design
user-planet_innovation_prototype